Servis

vysokozdvižných vozíkov

  • stredné a celkové opravy vysokozdvižných vozíkov
  • stredné a celkové opravy paletových vozíkov, výmena nových koliesok
  • servis podľa celoročnej zmluvy s výhodnými podmienkami
  • generálne opravy vysokozdvižných vozíkov
  • Generálne opravy častí vozíka
  • poskytovanie servisu do 24 hodín od nahlásenia poruchy priamo u zákazníka
  • pravidelné prehliadky v záručnej aj pozáručnej dobe
  • revízia spaľovacích vozíkov